Om SRS

Så har då SRS mätetalet för Milligor höjts – fastän min förhoppning var en sänkning efter att ha läst följande (rött nedan) på förbundets hemsida, http://www.svensksegling.se/Forbatagare/:

Nyheter 2016

Inför 2016 införs några små förändringar i bedömningsmodellen för respittal;

  • Effekten av djupgående minskas något. Detta innebär att båtar med litet djupgående får det lite tuffare medan båtar med stort djupgående får det lite lättare. Bakgrunden till denna förändring är att vi fått möjlighet att kontrollera SRS-modellen mot VPP-analyser för några båttyper som förkommer med olika kölar.
  • Straffet för att ha större segelgarderob (totalt mer än 5 försegel) minskas något. Denna justering är helt subjektiv och vår uppfattning baserat på de senaste årens erfarenhet är att straffet hittills varit väl högt. Vi hoppas att större båtar som också seglar under respitsystem som ORCi skall kunna segla SRS i sin ORCi-konfiguration utan att känna sig allt för missgynnade

Klassreglerna för SRS har fått en mindre omarbetning. De enda ändringarna i sak är;

  • ett förtydligande att symmetriska spinnakrar verkligen skall vara symmetriska i mått, material och skärning längs en linje mellan fallhornspunkten och underliksmittpunkten. Det är alltså inte tillåtet att använda en osymmetrisk spinnaker med lika långa sidolik.
  • Ett förtydligande att mätmannen på certifierade segel ska skriva seglets mått på eller i anslutning till certifieringsmärket.
  • Beteckningarna på segelmåtten ändras till de beteckningar som ORC, RORC och ISAF kommit överens om och som kommer att användas i ORC, IRC, UMS och från 2017 i även i redskapsreglerna.

Ett system med standardiserade skrovmått kommer att tillämpas för ett antal båttyper. Detta innebär att för dessa båttyper behöver man som båtägare eller mätman inte mäta skrovlängd, bredd eller djupgående utan i förekommande fall endast identifiera vilken kölvariant båten har. En lista på aktuella båttyper kommer att finnas på SSFs hemsida. Denna lista kommer att vara ett levande dokument och uppdateras efterhand.

På kort cirkel bana, vilket nyttjas av många klubbar, tycks det nu vara omöjligt för en racer att slå en båt med klassiska linjer såsom ”H-båt”.
Hantering av materialet blir helt enkelt för komplicerat på en racer.
Barlast kan knappast användas på en cirkelbana på 2 varv inom 1 – 1 1/2 timme!
Det finns ej heller möjlighet att nyttja segelgarderoben effektivt på kortdistans segling – vilket missgynnar moderna racers med många segel.
Jag anser att formeln för SRS beräkning bör vara offentlig samt att ett visst mått av empirisk data bör finnas med.
Då jag frågade i fjol om emperisk data fanns med var svaret – ”Nej!”
Idag finns följande att läsa på förbundets hemsida: ”SRS är ett semi-empiriskt respitsystem där en båts respittal i första hand beror på dess mått men systemet innehåller även empiriska och subjektiva element.”
Finns emperisk data med idag? ..och vad innefattas i begreppet ”emperisk och subjektiva element”??
Jag anser att grunderna för SRS beräkning samt formeln skall vara offentlig!
Med offentlighet kommer kritik – och förslag på förändring – vilket i längden gynnar svensk segling! Vi lever ju i övrigt i ett öppet och demokratiskt samhälle!
Vidare anser jag att det inte skall föreligga någon kostnad för att generera provmätbrev om vi nu skall fortsätta med den ”hemliga” formel som vi har idag. Ett provmätbrev borde med enkla medel kunna genereras per automatik utifrån en web-sida!  …alltså utan manuell inblandning och kostnad för förbundet. Men avsikten med avgiften kan ju också vara en helt annan än att täcka utgifter för hantering av mätbrev, nämligen att pungslå seglare för att få in pengar till förbundet. Pengar som i begränsad omfattning kommer tillbaks till breddsegling och i första hand gynnar spetssegling.
Är förbundet på väg utför?SSF
//Håkan Margenberg
Milligor – SWE13181 – mätbrev E5043
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s